Cennik

Oferta terapeutyczna:

Porada psychologiczna (50 min.) – 100 zł
Psychoterapia indywidualna (50 min.) – 100 zł
Wizyta domowa (60 min.) – 150 zł
Konsultacje / diagnoza uzależnienia (50 min.) – 100 zł
Indywidualna terapia uzależnienia (50 min.) – 100 zł
Konsultacje dla bliskich osoby uzależnionej (50 min.) – 100 zł
Interwencja kryzysowa (50 min.) – 100 zł

Oferta diagnostyczna:

Badanie osobowości – 250 zł
Badanie neuropsychologiczne – 200 zł